چرا پرداخت در محل؟

چرا پرداخت در محل؟

پیشتاز-سفارشی-ویژه

 
 چرا پرداخت درمحل؟
با وجود امکان پرداخت آنلاین وجه سفارش همچنان دریافت وجه سفارش در محل مشتری دارای مزیت های نسبی زیادی است
  
 
کسب اطمینان مشتری   *           
 
 مشتری وجه سفارش را پس از دریافت محصول پرداخت میکند
 
 
 
 
 
 چرا پرداخت درمحل؟
با وجود امکان پرداخت آنلاین وجه سفارش همچنان دریافت وجه سفارش در محل مشتری دارای مزیت های نسبی زیادی است
  
 
کسب اطمینان مشتری   *           
 
 مشتری وجه سفارش را پس از دریافت محصول پرداخت میکند
 
افزایش فروش
 
با کسب اعتماد مشتریان و همچنین استفاده از کانال های فروش
متفاوت شاهد افزایش فروش کالاهای خود خواهید بود